HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Teknoloji uluslararası bir standart olan ISO/IEC 20000 temelli bir “BT Hizmet Yönetim Sistemi” politikası ile, BT hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, en iyi uygulamalara uygun hale getirilmesini ve hizmet süreçlerinin müşteri odaklı yönetilmesini amaçlamış ve güvence altına almıştır.
Hizmet Yönetimi Politikası ile Doğuş Teknoloji, bünyesindeki hizmet yönetim sisteminin nasıl planlanacağını, kurulacağını, işletileceğini, gözlemleneceğini, sürdürüleceğini ve iyileştirileceğini tanımlar.
Doğuş Teknoloji tüm hizmet yönetimi süreçlerini; yenilikçi, çözüm odaklı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet anlayışıyla ve müşteri memnuniyetine odaklanarak geliştirmeyi, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir. Belirlediği prosesler ile, kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı, hizmetlerini hedeflediği kalite seviyesinde sürdürmeyi, risklerini doğru ve zamanında yönetmeyi, iş süreçlerinin tabii olunan yasa, mevzuatlar ve gereksinimlere uyumlu olarak yönetilmesini, iş ilişkileri politikaları ile paydaşları ile uyumlu ve etkin bir iletişimi ilke olarak benimsemiştir.
Doğuş Teknoloji; müşterilerine sunduğu hizmetlerde hedeflediği kalite seviyesini sağlamaya ve sürdürmeye verdiği önemi, ISO20000 “Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikasını alarak ortaya koymuştur.