İş Sürekliliği Politikamız

Doğuş Teknoloji, büyüyen ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir kuruluş olarak, iş sürekliliğinin sağlanmasının tüm paydaşlar açısından önemini üst yönetim seviyesinde tanımakta ve kabul etmektedir. Bu anlamda operasyonun sürekliliğini sağlamak amacıyla, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediği kapsam dahilinde Doğuş Teknoloji, ISO22301 uyumlu bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) oluşturmuştur.

Oluşturulan iş sürekliliğimize yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; standardın gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, iş sürekliliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, kritik süreçlerin ve süreçleri destekleyen kaynakların devamlılığını sağlayacak iş sürekliliği planlarının oluşturulması, test ve tatbikatlar ile gözden geçirilmesi, farkındalığı artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte, bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.  

Doğuş Teknoloji, bu İSYS politikasının tüm organizasyona, ilgili paydaşlara ve üçüncü partilere duyurulması ile birlikte; kapsam dahilindeki hizmetlere ilişkin iş sürekliliğinin Doğuş Teknoloji bünyesinde ve hizmet aldığı tedarikçilerde uygulandığını kabul ve taahhüt etmektedir.