ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler

Doğuş Teknoloji; ISO 22301 yönetim sistemi kurulumunu gerçekleştirerek, beklenmedik durumlar ekseninde iş sürekliliğini sağlanacak hizmetleri ve sorumlu iş birimlerini belirlemiş, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturmuştur.

Şirketimiz, başarılı yönetim sistemi kurulumu ve denetim süreci sonrasında iş sürekliliği sertifikası almaya hak kazanmış ve  15.12.2014 tarihi itibari ile standartlara uyumu tescil edilerek “E-Fatura Uygulamaları / Özel Entegratör” kapsamındaki “ISO 22301:2012 TOPLUMSAL GÜVENLİK- İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – GEREKSİNİMLER” sertifikasını almıştır.