BT Süreçleri ve Kalite Yönetimi

BT Süreçleri ve Kalite Yönetimi konusunda uluslararası standartlara uyumlu yönetim, süreç ve kontrol yapılarının kurulmasını sağlıyoruz. Şirket hizmet süreçlerinin ve ürünlerindeki kurumsallık, güvenilirlik ve kalitenin sürdürülmesi için iç kontrol, gözden geçirme, ölçüm ve raporlama, sürekli iyileştirme ve standartlaşma faaliyetlerini yerine getiriyoruz.