Doğuş Teknoloji'de Kazanmak Var

Doğuş Teknoloji, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla, çalışanların yüksek performanslarını sürdürme arzularını pekiştirmeyi hedefler.

Ücret sisteminin temelini iş kademelendirme altyapısı oluşturur. Şirket bünyesindeki görevler için, yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ideal ücret seviyeleri oluşturulur. Bu sistem ile; şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkânı sağlanır.